1. GENERELT
  1. Denne politik beskriver, hvordan Dunstan, indsamler og behandler de personoplysninger, som du afgiver til os, eller som vi indsamler om dig via vores hjemmeside, www.dunstan.dk
 2. KONTAKTOPLYSNINGER PÅ DEN DATAANSVARLIGE
  1. Dunstan ApS, er dataansvarlig for de persondata, som vi indsamler.
  2. Dunstan ApS, har fælles dataansvar med Facebook for personoplysninger, der indsamles ved hjælp af Facebooks analyseværktøj ”Facebook Indblik i side”, når du besøger vores Facebookside. Læs mere under pkt. 3.4.
  3. Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne persondatapolitik, eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder beskrevet i pkt. 6, kan du kontakte:

   Dunstan ApS
   Voldbjergvej 16A
   8240 Risskov

   Tlf. nr.: 70 60 40 17

   E-mail: [email protected]

 3. HVILKE PERSONOPLYSNINGERINDSAMLER VI, TIL HVILKE FORMÅL OG RETSGRUNDLAGET FOR BEHANDLINGEN
  1. Når du besøger hjemmesiden, indsamler vi oplysninger om din brug af hjemmesiden, fx om hvilken type browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger, din IP-adresse, herunder din netværkslokation, og informationer om den enhed du bruger til at besøge hjemmesiden. Oplysningerne indsamles bl.a. ved brug af cookies, når du giver samtykke til det via vores cookiebanner.
   1. Formålet er
    1. at udarbejde statistik, så vi kan analysere, hvordan vores kunder bruger og færdes på vores hjemmeside, så vi kan optimere brugeroplevelsen og hjemmesidens funktion,
    2. at give dig forslag til services, som vi tror, at du kan være interesseret i, på vores hjemmeside, og
    3. at foretage markedsføring af vores services over for dig, herunder via Facebook og Google, samt
    4. at forbedre sikkerheden på vores side.
   2. Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra a.
  2. Når du kommunikerer med os på hjemmesiden, indsamler vi de oplysninger, du selv afgiver, fx navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr, samt oplysning om den IP-adresse, hvorfra kontakten er foretaget.
   1. Formålet er
    1. at vi kan oprette dig som kunde og opfylde vores aftale med dig,
    2. at kunne administrere dine rettigheder til at klage,
    3. at forhindre svig, og
    4. at vi kan overholde lovkrav, herunder til bogføring og regnskab.
   2. Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b (pkt. 3.2.1.1. – 2.), litra c (pkt. 3.2.1.4) og litra f (pkt. 3.2.1.3.).
  3. Når du besøger vores Facebookside, skal du være opmærksom på, at vi bruger Facebooks analyseværktøj ”Facebook Indblik i side”, for at få statistikker over besøgende og for at få indsigt i brugernes adfærd på vores Facebookside, herunder antal likes, hvem der liker, antal sidevisninger og interaktioner med siden, tilbagekaldelse af likes og rækkevidde af opslag mv.
   I den forbindelse indsamler vi og Facebook oplysninger som fælles dataansvarlige. Når du besøger vores Facebook-side, vil du få adgang til information om denne behandling. Du kan få flere oplysninger her https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data
   Vi og Facebook har indgået en aftale om fælles dataansvar. Du kan læse aftalen her: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum
 4. LEGITIME INTERESSER, DER FORFØLGES VED BEHANDLINGEN
  Som nævnt ovenfor sker vores behandling af dine personoplysninger delvist på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Vi har foretaget en afvejning af vores legitime interesser i at foretage markedsføring, forbedre hjemmesiden, sikkerheden og forhindre svig og dine interesser for at sikre, at dine interesser eller grundlæggende rettigheder eller frihedsrettigheder ikke overstiger vores interesser. Ønsker du flere oplysninger om den afvejning, vi har foretaget, kan du kontakte os på den adresse, der står under pkt. 2.
 5. LEGITIME INTERESSER, DER FORFØLGES VED BEHANDLINGEN
  1. Personoplysninger kan videregives til offentlige myndigheder, hvis vi er forpligtede til det ved lov, eller til politiet ved mistanke om lovovertrædelser eller som led i efterforskning af konkrete lovovertrædelser. Oplysninger om et køb, herunder hvem der har foretaget købet og hvor varen er leveret, kan videregives til kortudsteder, hvis kortholder oplyser, at kortet er misbrugt i forbindelse med det konkrete To af disse databehandlere, Google Analytics v/Google LLC. og Facebook Inc. er etableret i USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem.
 6. LEGITIME INTERESSER, DER FORFØLGES VED BEHANDLINGEN
  1. Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi, som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder. Vil du at gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte os. Du finder vores kontaktoplysninger under pkt. 2.
  2. Indsigtsretten
   1. Du har ret til at få oplyst blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer. Du har også ret til at modtage en kopi af disse oplysninger.
  3. Retten til berigtigelse
   1. Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv rettet.
  4. Retten til sletning
   1. I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, fx for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.
  5. Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring
   1. Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring. I så fald må vi kun behandle oplysningerne med dit samtykke eller med henblik på at fastlægge et retskrav, gøre det gældende eller forsvare det.
  6. Retten til dataportabilitet
   1. Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.
  7. Retten til indsigelse
   1. Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, med henblik på direkte markedsføring, herunder den profilering der evt. foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring. Du har endvidere til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din personlige situation, at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af vores legitime interesser, som nævnt i pkt. 3 og 4.
  8. Retten til at tilbagekalde samtykke
   1. Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger
  9. Retten til at klage
   1. Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder en klageformular og kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk
 7. SLETNING AF PERSONDATA
  1. Oplysninger indsamlet om din brug af Hjemmesiden jf. pkt. 3.1. slettes, når cookien [ ] udløber. Se under vores cookiedeklaration her.
  2. Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev, jf. pkt. 3.3., slettes, når dit samtykke til nyhedsbrev trækkes tilbage, medmindre vi har et andet grundlag for behandling af oplysningerne. Vi kan dog gemme dokumentation for dit samtykke i 2 år efter, at vi sidste gang har sendt dig elektronisk markedsføring.
 8. SIKKERHED
  1. Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.
  2. Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.
 9. ÆNDRINGER I PERSONDATAPOLITIKKEN
  1. Såfremt vi foretager ændringer i Persondatapolitikken, vil du blive orienteret om dette ved dit næste besøg på www.dunstan.dk.
 10. VERSIONER
  1. Dette er version 1 af persondatapolitik, dateret den 15. februar 2024.

  At Dunstan ApS, we respect and protect your privacy. We handle your personal data according to the EU GDPR and Danish data protection law.
  In the sections beneath, you can read further information about how we handle your personal data:

  Cookies vi benytter

  Cookie Name Cookie Description
  FORM_KEY Stores randomly generated key used to prevent forged requests.
  PHPSESSID Your session ID on the server.
  GUEST-VIEW Allows guests to view and edit their orders.
  PERSISTENT_SHOPPING_CART A link to information about your cart and viewing history, if you have asked for this.
  STF Information on products you have emailed to friends.
  STORE The store view or language you have selected.
  USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE Indicates whether a customer allowed to use cookies.
  MAGE-CACHE-SESSID Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
  MAGE-CACHE-STORAGE Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
  MAGE-CACHE-STORAGE-SECTION-INVALIDATION Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
  MAGE-CACHE-TIMEOUT Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
  SECTION-DATA-IDS Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
  PRIVATE_CONTENT_VERSION Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
  X-MAGENTO-VARY Facilitates caching of content on the server to make pages load faster.
  MAGE-TRANSLATION-FILE-VERSION Facilitates translation of content to other languages.
  MAGE-TRANSLATION-STORAGE Facilitates translation of content to other languages.
  © Copyright Dunstan 2024. Alle rettigheder forbeholdes.